29/6 Utflykt till Valbyte

Måndagen den 29 juni träffades ett tjugotal medlemmar från föreningen till en trivsam eftermiddag vid Valbyte. Det var en varm och solig dag, men det blåste svalkande vindar från havet, så det var riktigt behagligt vid den vackra stranden.

Vår ordförande Irma Larsson hälsade alla välkomna och började med lite information. Det är ju länge sedan vi samlades nu, men sommaraktiviteterna, i form av kubb och boule, är i gång. Kubb i Sicklingsparken kl 13.00 varje tisdag och Boule i Väte Idrottsänge kl 13.00 varje torsdag .

Irma ställde också frågor runt det här med pandemin och alla var vi nog eniga om att det varit en tråkig tid och att vi saknat det sociala livet, men att det känns lite bättre nu när vi är vaccinerade och restriktionerna lättat lite, men det gäller nog att försöka hålla avstånd ett tag till.

Med tanke på att det så småningom ska gå att ordna månadsmöten och träffar inomhus igen frågade Irma också vad de närvarande medlemmar tänker om framtiden. Ska vi satsa på möten i bygdegårdar och församlingshem med kaffekommittéer som ordnar med det, eller ska vi söka oss till lokaler där vi kan köpa oss kaffe eller ev lunch. Det verkade som att de närvarande medlemmarna tyckte att det kunde vara positivt att träffas oftare på lokal, men att man ska variera platserna, så att inte all verksamhet koncentreras till Klintehamn.

Kommande aktiviteter inom föreningen är årsmötet den 16 augusti kl 13.00 på Suderbys Herrgård och så planerar distriktet en aktivitetsdag, som i år planeras till den 1 september också på Suderbys.

Sedan gick vi en trevlig tipspromenad som Åke Sjögren ordnat. Temat var gotlandskunskap och det var kluriga frågor, för ingen lyckades få tolv rätt. Efter rättning och prisutdelning till de som fått flest rätt drack vi kaffe och sedan var tanken att vi skulle spela Kubb eller Mölkky, men ingen kände för det, så vi nöjde oss med att sitta och småprata tills det var dags att bryta upp efter några trevliga timmar av gemenskap

Publicerat i GA/GT

/Ingrid