16/2 Årsmöte

Torsdagen den 16 februari 2023 samlades 31 medlemmar från föreningen i Klinte församlingshem för ett årsmöte.

Vi hälsades välkomna av Arne Åkerman, som inledde med att tända ett ljus och hålla en tyst minut för en avliden medlem. Sedan bjöd han till bords och en härlig smörgåstårta serverades av dagens kaffekommitté, grupp 5.

Ordförande för dagen var Hans Eriksson. Förhandlingarna var snabbt avklarade och styrelsen blev beviljad ansvarsfrihet. Arne Åkerman omvaldes till ordförande. Ingrid Levander och Irma Larsson hade båda avböjt omval och då valberedningen bara lyckats skaffa en ny kandidat (Gunnel Menghini) beslöt man att minska ner styrelsen från 8 till 7 personer. Övriga i tur att avgå omvaldes.

Inga motioner hade inkommit, men Arne Åkerman vädjade om hjälp att representera SPF under Almedalsveckan. Namnen på de som fyllt jämt under året lästes upp och  Ingrid och Irma avtackades. Även dagens ordförande fick ett tack för väl utfört arbete och sedan avslutades mötet med att vi gemensamt sjöng ”Ja må de leva” och hurrade för jubilarerna

Därefter blev det kaffe med goda kakor och under tiden såldes ett lotteri med efterföljande dragning. När alla vinster fått nya ägare började man troppa av, men innan dess avtackades  medlemmarna i kaffekommittén som ordnat det så trevligt för oss och för dem återstod nu disk och städning. 

Innan eftermiddagen avslutades höll styrelsen ett konstituerande möte och sammansättningen blev: ordförande Arne Åkerman,  kassör Laila Östergren, sekreterare Maggie Larsson och ledamöter: Bertil Skörnemo, Gertrud Olofsson, Åke Sjögren och Gunnel Menghini.

/Ingrid Levander

Till helagotland.se 20/ 2

I GA/GT 1/3