Skördeauktion

Uppdaterades: 18 maj 2018

Lördagen den 21 oktober samlades ett 40-tal medlemmar till skördeauktion i Hejde bygdegård.

Publicerades: 23 oktober 2017 Uppdaterades: 18 maj 2018