Skördeauktion

Lördagen den 21 oktober samlades ett 40-tal medlemmar till skördeauktion i Hejde bygdegård.