Årsmötet 2021

Måndagen den 16 augusti 2021 träffades 33 medlemmar  från föreningen  på Suderbys Herrgård för att hålla ett försenat  årsmöte.

 Under tiden man väntade på att de som anmält sig skulle anlända såldes ett lotteri och när alla kommit hälsade vår ordförande, Irma Larsson alla välkomna. Innan årsmötesförhandlingarna började fick  vi  en god lunch som föreningen bjöd på.  När alla vara mätta och belåtna  reste vi oss från borden och flyttade oss till den del i lokalen där vi skulle hålla vårt årsmöte.

Irma  inledde med att läsa upp namnen på de medlemmar som avlidigt sedan vårt förra möte. Hon tände ett ljus för dem och när vi hållit en tyst minut sjöng vi psalmen Härlig är jorden.

Sedan förklarade hon årsmötet för öppnat. Till ordföande för årsmötet valdes  Hans Eriksson och till sekreterare Ingrid Levander. Hans är van att svinga klubban och mötet var väl förberett av valberedningen, så det var snabbt avklarat och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Irma Larsson omvaldes till ordförande, en styrelsemedlem, som var i  tur att avgå hade avböjt omval och ersattes av Gertrud Olofsson, annars var det inga förändringar i styrelsen.  

Kassören presenterade budgeten för år 2021 och den godkändes. Irma förklarade att styrelsen inte har gjort någon regelrätt verksamhetsplan för 2021 p g a svårigheterna att bedöma vad vi kommer att kunna göra, men hoppades att det ska gå att ordna några möten under hösten.  Vi  får ta det lite som det kommer och annonserar under Pensionärsnytt  i GA/GT när det är något på gång.

Irma lämnade en del  information från förbundet och också om kommande aktiviteter och sedan avslutades mötet.  Irma tackade Hans  Eriksson för hjälpen med en blomma och en blomma och ett tack fick även Arne Hultman, som avgått från styrelsen. Han var inte närvarande, men Irma skulle leverera blomman hem till  honom senare.  Sedan fick vi kaffe med en god kaka och därefter blev det lottdragning innan det var dags att åka hem.  

Styrelsen stannade dock kvar en stund till för ett konstituerande möte.

Ingrid Levander

Till helagotland.se 23/8

Infört i GA/GT 3/9