28/4 Hörseldag

Månadsmöte med SPF Seniorerna Klinteorten på temat Hörsel med Gunnel Westergren

Torsdagen den 28 april träffades ett trettiotal medlemmar i Klinte församlingshem. Ämnet för dagen var hörsel och inbjuden att informera oss om detta var Gunnel Westergren från Region Gotlands Hörcentral/Syncentral.

Vår ordförande Arne Åkerman hälsade alla välkomna och riktade ett speciellt välkommen till Gunnel. Det här var tredje gången gillt, för två gånger tidigare under pandemitiden har vi fått ställa in månadsmöten där hon skulle ha varit med.

Innan hon började prata erbjöds de som hör dåligt att få hjälp via en dataskärm där allt det hon berättade tolkades i text och det var några stycken som samlades runt ett bord med en laptop framför sig. Gunnel dukade också  upp ett stort bord med informationsmateriel som vi alla senare erbjöds att ta för oss av.

Gunnel Westergren jobbar alltså med både syn och hörsel, så vi fick värdefulla tips och information på båda områdena.  När hon avslutat sitt föredrag  blev det kaffe och smörgås och då stannade hon kvar och gick runt vid borden för att ge mera personlig rådgivning.

Kaffekommitté grupp 1 hade fixat lottvinster och bakat en god kaka till kaffet och innan vi startade kaffedrickningen såldes ett lotteri och när dragningen var klar avslutades sammankomsten.

Ingrid Levander

Till helagotland.se 4/5

Publicerat i GA/GT