Kronvalls i Eksta

Torsdagen den 12 juli träffades ett 15-tal medlemmar vid Kronvalls i Eksta, för en gemensam kvällsstund. Samtlig medlemmar som syns i bild har givit sitt samtycke till det.