24/10 Skördeauktion

Skördeauktion i Hejde bygdegård

Torsdagen den 24 oktober samlades ett 30-tal medlemmar i Hejde bygdegård för årets skördeauktion. Bordet med varor som skulle auktioneras ut fylldes på efterhand som medlemmarna anlände och till slut var det alldeles fullt.

När alla anlänt hälsade vår ordförande Irma Larsson alla välkomna och bjöd till bords, för eftermiddagen började med en härlig sopplunch, som kommitté nr 1, som kommer från Hejde och Väte, hade gjort i ordning. De bjöd på två olika sorters soppa, båda lika goda: Gulaschsoppa och Grönsakssoppa med ostsmörgåsar till.

Innan auktionen började delade Irma med sig av en del information, bland annat om möjligheten att lämna motioner till den kommande kongressen och om vilka föreningar som vunnit årets hjärnkoll. En rapport från kassören visade att ekonomin är fortsatt god. Kommande aktiviteter: 19 november gör vi ett guidat besök på Fornsalen med efterföljande lunch och den 5 december äter vi julbord på Suderbys. Irma frågade också om det finns något intresse för att under nästa år ordna gemensamma luncher någon dag i månaden.

Sedan vidtog auktionen och det var ett drygt jobb, som sköttes med den äran av Björn Östergren med Östen Hejdestål som medhjälpare. När de klarat av ungefär hälften blev det kaffepaus och till kaffet fick vi äppelkaka och vaniljsås. När auktionen till slut var avklarad och bordet tömt visade det sig att Björn och Östen klarat av 97 utrop.

Sedan Irma tackat alla för ett gott arbete återstod det bara att betala sina inköp hos Laila Östergren och Arne Hultman, som hållit ordning på alla inrop.

Till helagotland.se 26/10 - I GA o GT 4/11