Sveriges Nationaldag

Nationaldagen firade ett 20-tal medlemmar på Klinteberget. De som är med på bild har samtliga gett sitt samtycke till det.