Sveriges Nationaldag

Nationaldagen firade ett 20-tal medlemmar på Klinteberget.
De som är med på bild har samtliga gett sitt samtycke till det.