Kontakta oss

Klas-Inge Jakobsson

Revisor

Inger Eriksson

Valberedning ordförande

Ingrid Levander

Webbredaktör,Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie,Medlemsregisteransvarig CU

Klas-Inge Jakobsson

Revisor

Anders Olsson

Revisor

Laila Östergren

Webbredaktör,Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie,Medlemsregisteransvarig CU

Klas-Inge Jakobsson

Revisor

Ulla Nordén

Valberedning

Lisbeth Jakobsson

Valberedning

Boule & Kubb

Monica Bäckstäde
Ingrid Sandsjö Tfn: 0498-246085, Mobil 076-1640418/076-3278604

Bowling

Göran Hejdström Mobil: 070-6907369 Tfn:0498-240336 Epost:goranhejdstrom@hotmail.com
Klas-Inge Jakobsson Tfn: 0498-240616 Epost:jakobsson.klas-inge@telia.com


Revisor ersättare:

Arne Hultman Mobil: 070-8423608 Tfn: 0498-246047 Epost:arne.hultman@gmail.com
Kerstin Larsson  Tfn:0498-54062 

Äldrerådet/KPR: Ingrid Levander och Lalila Östergren

Ombud till distriktsstämman år 2022: Irma Larsson, Arne Åkerman