Kontakta oss

Rut Björkqvist

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Barbro Nilsson

Valberedning

  • Tel:
  • Epost:

Inger Eriksson

Valberedning ordförande

Göran Hejdström

Trafik

Christina Knutas

Resor

Ingrid Levander

Webbredaktör,Medlemsregisteransvarig CU

Barbro Nilsson

Valberedning

  • Tel:
  • Epost:

Anders Olsson

Revisor

Laila Östergren

Webbredaktör,Medlemsregisteransvarig CU

Barbro Nilsson

Valberedning

  • Tel:
  • Epost:

Ulla Nordén

Valberedning

Boule & Kubb
Arne Hultman Mobil: 070-8423608 Tfn: 0498-246047 Epost:arne.hultman@gmail.com
Lena Jacobsson Mobil: 073-6322940 Tfn: 0498-242108
Sven Jakobsson Tfn: 0498-243039
Ingrid Sandsjö Tfn: 0498-246085                                                Olof & Monica Bäckstäde Mobil 076-1640418/076-3278604

Bowling
Göran Hejdström Mobil: 070-6907369 Tfn:0498-240336 Epost:goranhejdstrom@hotmail.com
Klas-Inge Jakobsson Tfn: 0498-240616         Epost:jakobsson.klas-inge@telia.com
Harald Söderlund Tfn: 0498-241227

Hörselombud                                                                                    Birgitta Stenberg Tfn 0498-24407

Revisor ersättare
Britt Högvall Tfn:0498-267136  Epost:britt.hogvall@telia.com
Kerstin Larsson  Tfn:0498-54062 

Synombud
Marianne Bendelin Tfn:0498-246035 Epost:mariann.bendelin@telia.com
 
Äldreomsorgsombud
Britt Högvall Tfn: 0498-267136 Epost:britt.hogvall@telia.com

Ombud till distriktsstämman år 2020                                       Irma Larsson, Gertrud Olofsson, Ulla-Britt Nilsson                        Ersättare: Berit o Bertil Lundin