Kaffekommittéerna

Vi har fyra olika kaffekommittéer som turas om att stå som värdar på våra möten

SPF SENIORERNA KLINTEORTENS KAFFEKOMMITTÉER

Grupp 1 Väte Hejde

 • Kerstin Larsson Sammankallande
 • Arne Hultman
 • Ulla-Britt Thomsson
 • Ruth Björkqvist
 • Krister Weber
 • Ingrid Sandsjö
 • Marianne Bendelin
 • Gertrud Olofsson
 • Marianne Hellgren
 • Stig Hoffman
 • Åke Sjögren

Grupp 2 Sanda, Västergarn

 • Anna-Stina o Anders Olsson Sammankallande
 • Maggie Larsson o Arne Åkerman
 • Ann-Sofie o Sture Olofsson
 • Inger o Hans Eriksson
 • Maria Gutebring
 • Birgit Nyrot
 • Britt Högvall o Rune Gardelius
 • Lena Jacobsson
 • Per-Arne Hoas
 • Laila o Björn Östergren
 • Elisabeth Bendelin Pettersson

Grupp 3 Klinte I

 • Monica Bäckstäde Sammankallande 
 • Ulla-Britt Nilsson
 • Ingrid Levander
 • Britt Borg
 • Barbro Högberg
 • Torgny Lihnell
 • Elisabeth Helander
 • Bo Jacobsson
 • Gunnel Menghini
 • Göran Hejdström
 • Christina Knutas
 • Ulla-Britt Lagergren
 • Bojan Larsson

Grupp 4 Klinte II, Fröjel, Eksta, Sproge

 • Irma Larsson Sammankallande
 • Berith Lundin
 • Lisbeth Jakobsson
 • Kerstin Herlitz
 • Bertil Skörnemo
 • Britta o Klas-Inge Jakobsson
 • Eigun Olsson
 • Torsten Glansholm
 • Bengt-Ola Lickander
 • Yvonne Thomsson
 • Mats Lindström
 • Birgitta Stenberg
 • Ulla Nordén