10/2 Årsmöte

Årsmöte 2020

Årsmöte hos SPF Seniorerna Klinteorten

Måndagen den 10 februari samlades 43 medlemmar från föreningen i Klinte Församlingshem för 2020 års årsmöte. Medan vi väntade på att det skulle bli dags att börja, såldes det lotter och när alla anlänt hälsade ordförande Irma Larsson oss välkomna och informerade om programmet för eftermiddagen och kommande aktiviteter. Nästa punkt på 2020 års program är påskfesten lördagen den 28 mars, som vi i år har förlagt till Hamnkaféet.

Sedan blev det lunch och på menyn stod det risgrynsgröt och smörgås. Kaffekommittén: Grupp 3 Klinte 1, bjöd på en riktigt god gröt och alla lät sig väl smaka. Stärkta av den goda maten tog vi oss sedan an årsmötesförhandlingarna.

Irma Larsson öppnade mötet och sedan valdes Hans Eriksson till mötesordförande och Ingrid Levander till sekreterare. Verksamhetsberättelsen och balans- och resultaträkningen upplästes och godkändes, även revisionsberättelsen upplästes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. De som stod i tur att avgå från styrelsen omvaldes och Irma Larsson valdes till ordförande för år 2020. Programmet för 2020 var utdelat, och det togs som verksamhetsplan för år 2020. Kassören presenterade budgeten för 2020 och denna godkändes. Irma informerade om att distriktstämman blir den 2 april på Suderbys.

Det hade inte kommit in några motioner, men en medlem protesterade över att mötena förläggs till Klinte församlingshem och inte alternerar mellan socknarna. En omröstning visade dock ett klart stöd för styrelsens beslut att använda Klinte församlingshem i första hand. En medlem hade också ett önskemål om att styrelsen ska skicka en hälsning till de medlemmar som brukar vara med på våra möten men inte kunnat närvara vid årsmötet. Styrelsen åtog sig det uppdraget.

När mötet avslutats blev det kaffe med en god kaka och efter kaffet blev det lottdragning. Irma tackade mötesordförande för hjälpen och dagens kommitté för ett väl utfört uppdrag. Och medan kaffekommittén diskade och städade samlades styrelsen för ett konstituerande möte.

Till helagotland.se 13/2 - Publicerat i GA/GT