Kaffekommittéerna

Vi har fem olika kaffekommittéer som turas om att stå som värdar på våra möten

SPF SENIORERNA KLINTEORTENS KAFFEKOMMITTÉER

Grupp 1 Väte Hejde                  

 • Ruth Björkqvist Sammankallande
 • Linnea Etelhag
 • Arne Hultman
 • Inger Svensson
 • Ulla-Britt o Bertil Thomsson 
 • Lena o Gillis Wallin
 • Krister Weber
 • Ingrid Sandsjö
 • Marianne Bendelin
 • Gertrud Olofsson
 • Kerstin Larsson
 • Staffan Jacobsson
 • Marianne Hellgren

Grupp 2 Mästerby, Sanda, Västergarn

 • Anna-Stina o Anders Olsson Sammankallande
 • Birgit Nyrot
 • Britt Högvall o Rune Gardelius
 • Solveig Hedman
 • Lena Jacobsson
 • Nellie Jemt
 • Dagmar Olsson
 • Maggie Larsson o Arne Åkerman
 • Sven-Olof Öberg
 • Ann-Sofie o Sture Olofsson
 • Inger o Hans Eriksson

Grupp 3 Klinte I

 • Svea Buskas Sammankallande
 • Yvonne o Göran Hejdström
 • Kerstin Hanzon
 • Christina Knutas
 • Ulla-Britt Lagergren 
 • Bojan Larsson
 • Agneta Stuxberg o Gillis Olofsson
 • Mona Nyberg o Hans-Evert Gustafsson
 • Birgitta Stenberg
 • Ulla Nordén
 • Ragna Nordström
 • Åke Sjögren

Grupp 4 Klinte II

 • Ingegerd Englund Sammankallande
 • Laila o Björn Östergren
 • Elisabeth Bendelin-Pettersson
 • Sven Jacobsson
 • Ulla-Britt Nilsson
 • Ingrid Levander
 • Ingegärd Rosvall
 • Monica o Olof Bäckstäde
 • Barbro Högberg
 • Torgny Lihnell
 • Ingrid Jacobsson
 • Ingegerd Kihlman
 • Aina Bengtsson
 • Gertrud Wallin

Grupp 5 Klinte III, Fröjel, Eksta, Sproge

 • Barbro Nilsson Sammankallande
 • Irma Larsson
 • Britta o Sune Ljungberg
 • Birgitta Welander o Rune Carlsson
 • Gun-Marie o Clas-Göran Bergfeldt
 • Berith Lundin
 • Lisbeth Jakobsson
 • Kerstin Herlitz
 • Gudrun Kolmodin
 • Bertil Skörnemo
 • Britta o Klas-Inge Jakobsson
 • Eigun Olsson
 • Christina o Leif Lagergren
 • Eva o Håkan Nordenberger
 • Kristina Broberg o Olof Stenström