170614 Lars Åke Carlsson invald i SPF Seniorernas förbundsstyrelse

Nu har Dalarna en representant i förbundsstyrelsen, vid kongressen i Gävle valdes Lars Åke Carlsson in. Han är vice ordförande såväl i SPF Seniorerna Avesta som i Daladistriktet, där han även är utbildningsansvarig. Han är 77 år och har varit folkskollärare, skolledare och rektor i Avesta, där han är bosatt.