Trygg i Rättvik "Ingen brottslighet är för liten"

Återigen en välbesökt månadsträff i Vikarbyns bystuga.

SPF Rättviksringen hade bjudit in Fredrik Ollén, ordförande för BRÅ, Brottsförebyggande rådets lokalavdelning i Rättvik och Anders Modén områdespolis, för att prata om ”Trygg i Rättvik”.
Sex särskilda områden checkas av en gång i månaden i Dalarnas 15 kommuner. Sedan märks områdena enligt trafikljusmodell med grönt, gult och rött. Narkotika och droger ligger tyvärr högt över hela länet.

Man samarbetar otroligt bra i Rättvik mellan politiker, polisen, näringslivet, skolan med flera för att komma fram till en gemensam lägesbild och se vad som behöver göras, säger båda. Det gäller att identifiera problem och små företeelser tidigt och sedan agera snabbt. Att hela tiden också jobba förebyggande och att samarbeta.
Högt och störande ljud är ett återkommande problem, särskilt sommartid. Att människor inte får sova är ju hemskt säger Fredrik. Det påverkar hälsan otroligt. När det inträffar på t.ex. campingen sprider det dåliga rykten om Rättvik som turistort. Turismen är som vi vet en stor del av Rättviks ” levebröd”. Nu kan polisen bötfälla direkt med 1.500 kronor och samtidigt varna för allvarliga följder för de inblandade personligen om det upprepas.
Vi har fördelen av att jobba inom en liten ort med nära kontaktvägar och där ”alla känner alla” , avslutar de.
Sammanfattningsvis kan vi nog känna oss ganska trygga med vetskapen om att det är många som jobbar efter parollen ”Ingen brottslighet är för liten” utan ska åtgärdas.

Clemens Törnqvist berättade om den tredagarsresa till Västergötland som planeras 31 maj - 2 juni.

Kaffe med åtföljande lottdragning är stående avslutning.

Nästa månadsträff blir årsmötet 17 maj i Vikarbyns bystuga.