Besök av Socialtjänsten

På senaste månadsträffen hade SPF Rättviksringen besök av Annelie Granath, socialchef, Fredrik Ollén, kommunalråd och ordförande i socialutskottet och ytterligare en person, ansvarig för hemtjänsten.

Socialförvaltningen är kommunens största avdelning och står för ungefär halva kommunens verksamhet. Förklaringen är som vi vet att Rättvik är en kommun med många äldre invånare.
Det finns 5 särskilda demensboenden med tillsammans 165 platser. Trots att behovet är stort finns det paradoxalt nog tomma lägenheter. Den sorgliga förklaringen är personalbrist Det gäller inte bara Rättvik utan även andra kommuner i Dalarna. Alla som har hemtjänst får en kontaktperson, ofta en undersköterska. Det finns en demenssköterska och 3 silviasystrar som har specialistkompetens i demensvård. Men även ordinarie personal involveras i demensutbildning och man samverkar också regionalt.
Ensamheten
Ordförande Åsa tog upp frågan om ensamheten som ju är en stor och mycket aktuell fråga. Hur når vi de ensamma som kanske bor uti byarna. Vi som pensionärsförening och kommunen borde hitta ett bra sätt att jobba tillsammans med den frågan. Socialchef Anneli blev väldigt glad över frågan och förslaget. Kommunen har fått statliga extrapengar för att kunna genomföra hälsosamtal. Kanske något att samarbeta kring.
Positiva projekt som startats: ”Träffas och trivas” i två byar, ytterligare tre byar är på gång.
Våra tre ”informatörer” avtackades med varsin blombukett och en varm applåd.
Sedan smakade det bra med kaffe och tunnbrödsrulle och en hembakad bondkaka. Vi tackade kaffefolket som ordnat fikat med en stor applåd.
Efter det dags för sedvanlig lottdragning med många fina bokpriser och blommor bl.a. den här gången.

Vad sker här näst?
Nästa gång vi ses är för att göra en hemlig resa inom kommunen med egna bilar (samåkning förstås). Avfärd 18 maj kl. 13.00 från Församlingshemmet. Tillbaka ca 16-17.00. Kostnad 150:-  och då ingår ersättning till chaufförerna. Anmälan till Odd senast 10 maj. Mer info kommer.

31 maj – 2 juni äger Östgötaresan rum. Finns en egen artikel om den på hemsidan.

14 juli ska vi ut på sjön med MS Gustaf Wasa. Föreningen står för biljetten, vi betalar för maten 150:-. Anmäl till Odd senast 30 juni och meddela om du vill ha kött, fisk eller vegetariskt.
Så var det dags att ge oss ut i den härliga vårsolens glans! 

Text och foto: Anne Höglin