Trivsam musikunderhållning med Tommy Gunnars Band

Det var full fart i Församlingshemmet på SPF:s senaste månadsträff.


Tommy Gunnars själv (i mitten) spelar gitarr och munspel samtidigt eller sjunger till gitarren. Repertoaren verkar outtömlig. Vikês Kalle kompar på bas och Rolf Björk på gitarr.
Många nickade igenkännande till låtarna och vi inbjöds ibland att sjunga med.Till kaffepausen hade styrelsen brett goda och nyttiga smörgåsar! 


Anhörigkonsulent Sofia Lirkas från kommunen var också inbjuden och berättade om olika former av stöd till anhöriga som hjälper eller stödjer någon i sin närhet. Material om detta fanns att ta efter mötet.
Nästa möte blir föreningens 40 års-jubileum den 15 november som firas med att vi äter lunch i Församlingshemmet som föreningen bjuder på. Den vanliga femtilappen kommer dock att tas ut för att bidra till lokalhyran. Mer info kommer. 

Text och bild: Anne Höglin