Välbesökt månadsträff på nytt ställe

Bystugan i Vikarbyn var samlingsplatsen för vårt marsmöte. Varför inte Församlingshemmet som vi brukar?

Jo, där har man som bekant rustat upp för stora pengar, något som förstås påverkar hyran. Vår förening klarar inte den stora höjning kyrkan presenterat. Förhandlingarna fortsätter. Hur som helst verkade alla som kommit till dagens träff (de var många) tycka att det fungerade bra i bystugan.

Träffen inleddes med att två representanter för kommunen, Ulf Israelsson kommunchef, nedan t.h. och Fredrik Ollén från kommunstyrelsen t.v. berättade om Rättvik och Ukraina. Det som blir aktuellt är att hitta lokaler/boende för flyktingar. De som tar hand om flyktingar i sina hem ska tänka på att personerna ska vara registrerade hos Migrationsverket för att få rätt till skola, uppehälle osv. annars betraktas de som turister. På  www.rattvik.se lägger kommunen ut information och länkar löpande.

Som tema för dagen ”Rörliga Dalabilder från förr” skulle vi få se en film om konstnären Verner Molin, känd för mörksuggan. Men det ville inte tekniken – inget ljud - trots att man hade testat innan mötet! Men det fanns en plan B, gamla textade filmer om Rättvik. Vi fick följaktligen se midsommarfirande på Gammelgården och kyrkbåtsrodd – oj, så otroligt mycket folk, dräktklädda dessutom!  Sedan göra ett besök vid Larsbodarna, se brytning vid Kullsberg, inslag från Rättviks Textilfabrik, Spisbrödsfabriken, Hemslöjden, skogsavverkning med yxa och handsåg. Det var riktigt skönt att slippa ljudet och bara följa film och text!

Som vanligt var det lottdragning och kaffe, denna gång med semla som tilltugg som föreningen bjöd på.
Tanken är sedan att vi ska komma i gång med resor, gärna tillsammans med näraliggande kommuner. Bl.a. ska planeringen för den av pandemin uppskjutna resan till Västergötland fortsätta.

Nästa månadsträff blir 19 april och därefter årsmötet på Gammelgården den 17 maj. Olika aktiviteter kommer i vanlig ordning att läggas ut på hemsidan.

I november fyller vår förening 40 år, något som naturligtvis ska firas. Planering pågår.

Text och foto: Anne Höglin