Nostalgisk filmvisning nov. 2021

Välbesökt filmvisning med nostalgi om sjukvård och utbildning på Församlingshemmet.

Kopparbergs Läns Landsting, med initiativtagaren Arvid Hallberg som drivande, gjorde 4 filmer mellan 1943 och 1961.
Örjan Hamrin på Dalarnas Museum har sedan fört ihop materialet till två filmer som vi fick se. Den första i svartvitt var en genomgång av sjukvårdens och utbildningens utveckling. Den andra fortsatte på samma tema men i färg och med en hel del om kända besöksmål i Dalarna.
Tidsatmosfären var intressant, hur uppdelat det var mellan män och kvinnor (kostymklädda män i landstingsmöten och kvinnor i själva vården lite hårddraget), men det vet vi ju. Kläder, bilar, bostäder. Stora resurser satsades på att behandla och mota tuberkulosen som spelade en stor roll då.

Det blev en berättelse om sjukhus, sjukstugor, dispensärer, sanatorier, folkhögskolor m.m. Glimtar från sjuksalar, BB-avdelningar, kök – viktigt med god och stärkande mat - tvätterier, laboratorier, friskvård osv. Hur som helst, intressant och nyttigt med tillbakablickar!

Ett stort tack till Jaan Roosaar som höll i mötet! Här hjälper han Anders Barth med lotteriet.

Nästa gång vi träffas blir på den traditionella jullunchen på Stiftsgården torsdagen den 16 december. Kostnad 250:- Som vanligt är det Margaretha som håller i trådarna. De som inte anmälde sig på mötet kan ringa Margaretha på 070-258 07 81 eller mejla:  margaretha.lbarkevall@gmail.com Mer information kommer längre fram.

Till slut ett litet rop om att hjälpas åt: Våra ”änglar” (som vår förre ordförande Rolf brukade säga), dvs de damer som i många, många år har ställt upp och brett smörgåsar, dukat, diskat m.m. till våra månadsträffar har bett att andra tar över. En mycket rimlig begäran kan man väl tycka?! Vår ordförande Åsa blir glad för intresseanmälningar till 070-356 98 11.

Text och foto: Anne Höglin