Årsmötet 2020

Även denna gång var vi i Rättviksparken men i en annan lokal. Det var kyligt, öde och ogästvänligt. Det är ingen lokal som lämpar sig för ett stillasittande möte och många frös trots att de klätt på sig ordentligt.

Kören inledde med två stämningsfulla sånger och därefter följde parentationen.
5 medlemmar hade gått bort under förra året. Körens yngsta medlem var en av dem och kören sjöng till henne och övriga avlidna Benny Anderssons "Kärlekens tid".

Sedan följde själva årsmötet

Åsa Björklund mötesordförande, Anders Barth vice ordförande och Lotta Skalme, sekreterare

Kassör Odd Jansson går igenom ekonomin 

Åhörarna djupt försjunkna i papperen.

Vi fick inte ihop någon valberedning i år heller och den gamla styrelsen ställer upp igen! Det får vi tacka dem för! Från vänster: Anders Barth, Åsa Björklund, Agnetha Wallander, Bosse Bjerner, Lotta Skalme, Jaan Roosaar och Odd Jansson

Äntligen kaffedags! Skönt med något varmt inombords! Föreningen bjöd traditionsenligt på semlor.

Allmän information och frågor
Det blir ingen sammanslagning mellan SPF-föreningarna i Ore och Rättvik. Ore lyckades få ihop en styrelse.

Västgötaresan
Clemens Törnqvist hade mer att berätta om resan till Västergötland 2-4 juni. Baserat på 30 personer hade han räknat fram ett preliminärt pris per person på strax under
2 800 för buss hotell, vissa måltider och guidningar. Ni kan läsa om resan här.

Hjälp med hörapparater
Rättviksringens hörselombud Anita Bjernulf berättade att hon ska försöka få någon från Hörcentralen i Mora att komma till Rättvik en eller ett par gånger per vecka. Många behöver hjälp med sina hörapparater och ska då inte behöva åka till Mora.

Lokal för våra månadsmöten
Det har framgått tidigare att vi inte är nöjda med att vara i Rättviksparken, bl.a. för att vi fryser. Ett förslag kom upp om Kulturhuset. Centralt, plats för 120 personer, bord finns, tillgång till kök, all teknisk utrustning med förstärkare, mikrofoner och en "kanon" för att visa bilder och annat. Billig hyra, 200 kr/tim. Och inte minst en flygel, så att körledare Eva inte behöver släpa med sitt elpiano hemifrån och tillbaka. Ordförande Åsa lovade ta upp det med styrelsen och återkomma.

Text: Anne Höglin
Foto: Åke Rohdin