Årsmöte 2018

Medlemmarna i SPF Rättviksringen
kallas till årsmöte
tisdagen den 20 februari 2018 kl. 13.00
i Församlingshemmet i Rättvik.
Föredragningslista enligt föreningens stadgar.
Välkomna!