Årsmöte 2017

Medlemmarna i SPF Rättviksringen
kallas till årsmöte
tisdagen den 21 februari 2017 kl. 13.00
i Församlingshemmet i Rättvik.
Föredragningslista enligt föreningens stadgar.
Välkomna!