Funktionärer

Gerd Barth

Resor

Bosse Bjerner

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Anita Bjernulf

Trafik

Berit Helgesson

Revisor

Anne Höglin

Webbredaktör

Odd Jansson

Utbildning,Medlemsregisteransvarig CU

Anna Charlotta (Lotta) Skalme

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie,Folkhälsa/Friskvård

Agnetha Wallander

Resor,Folkhälsa/Friskvård

Clemens Törnqvist

Resor

Margareta Ryding

Revisor,Resor

Jaan Roosaar

Webbredaktör

Yvonne Clarstedt

Läkemedelsansvarig