Funktionärer

Gerd Barth

Resor

Bibbi Bjerner

Läkemedelsansvarig

Bo Bjerner

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Anita Bjernulf

Trafik

Berit Helgesson

Revisor

Anne Höglin

Webbredaktör

Odd Jansson

Utbildning,Medlemsregisteransvarig CU

Margareta Ryding

Revisor,Resor

Anna Charlotta (Lotta) Skalme

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie,Folkhälsa/Friskvård

Agnetha Wallander

Resor,Folkhälsa/Friskvård