Månadsträff om Afghanistan

Anders Rosén, ordförande i Svenska Afghanistankommittén, berättar.