Vårligt årsmöte

Vi fick uppleva ett årsmöte i vårens tecken istället för i ett vintrigt februari som brukligt.

Efter att ha lyssnat på Koppången, framförd av två spelmän från Rättviks Spelmanslag vidtog parentationen. En lång ljusbärare vittnade om att många medlemmar lämnat oss under de gångna två åren, pandemin kom emellan förra året som vi vet.

Sedan blev det ett kärt återseende av kören som sjöng Kärlekens tid och I have a dream av Benny Andersson och Sången väller fram av Kjell Lönnå, som nyligen gick bort. Körledare Eva har jobbat hårt för att få igång kören efter pandemin, just nu med minskat antal sångare men de ska bli fler!

Därefter följde själva årsmötet där styrelsen utökades med en person och nu består av följande personer:
Åsa Björklund ordförande, Anders Barth vice ordf., Odd Jansson kassör, Lotta Skalme sekreterare, Jaan Roosaar, Bosse Bjerner och Yvonne Clarstedt, (ny).

Till hösten har vi (preliminärt) mycket trevligt att se fram emot: Sillunch på Gammelgården, båttur med Gustav Vasa, mannekänguppvisning, bl.a. Resor planeras tillsammans med angränsande kommuner.
Var vi ska ha våra träffar framöver är under diskussion. Vi har haft det väldigt bra i den nyrustade bystugan i Vikarbyn, men det har inneburit mycket jobb med att sätta upp och plocka undan bord och stolar, duka för kaffe osv. varje gång.
Den här gången blev vi bjudna på en läcker bakelse till kaffet.
Vi avslutade med att tillsammans med kören sjunga vårsånger. Sedan gav vi oss ut i det vackra vårvädret där grönskan verkade ha exploderat medan vi satt i möte!

Text och bild: Anne Höglin