Kören besökte Vika Kyrka
Efter den sedvanliga körövningen gjorde delar av kören en utflykt till Vika Kyrka.

Det var Margaretha Barkevall Lindborg som ordnat att den numera pensionerade kyrkvaktmästaren Sigge Sahlander, som hon kände sedan gammalt, visade och berättade om kyrkan. Kyrkan är en upplevelse med sina gamla kalkmålningar från golv till tak. 

Margaretha tackade Sigge för allt intressant han visat och berättat om kyrkan. Det kändes att han var "hemma" här!