Indien - kontrasternas land

Sagoland, drömmar, rikedom och fattigdom, kastsystem, religionskonflikter, miljö.


Om detta och mycket annat berättade Rättviks egen diplomat Perols Ulla Gudmundson på vårt senaste månadsmöte. För nästan 50 år sedan var hon i Indien för första gången. Hon var sedan tillbaka 2016 och kunde notera en väldig förändring. Indien har idag 1,3 miljarder invånare och är på väg att gå om Kina. Den indiska medelklassen lever precis som vi, de har allt. Vid sidan av det finns också en stor fattigdom.

Indien har 29 delstater, 22 officiella språk och ett tusental mindre språk eller dialekter. Ca 80 % av befolkningen är hinduer, ca 15 % muslimer, en liten del kristna.
Mahatma Gandhi ledde befrielsekampen mot britterna helt utan våld och 1947 blev Indien självständigt. Allmän rösträtt infördes, lika rättigheter för alla och människor skulle känna sig trygga. Han byggde upp kongresspartiet och småskalighet var ledstjärnan.
Nehru efterträdde honom och då satsade man istället på storskalighet. Idag har Indien avancerad rymdteknologi, kärnvapen, framgångsrik it-teknologi m.m.
Ulla gav en skrämmande bild av miljön när hon vid sitt senaste besök var i Mumbai (Bombay). Det var som en gaskammare, det gick inte att andas. De som kunde tog sig mellan hemmet och kontoret med bilen, alla utrustade med luftrening. Men alla andra levde i denna förorenade miljö.
Ullas engagerade och intressanta föredrag var mycket uppskattat av de många åhörarna och hon avtackades med många applåder och en stor blomma.