Hotell och pensionat i gamla Rättvik

Senaste månadsmötet var mycket välbesökt och trevligt. Lennart Edvardsson från Bildarkivet berättade om hotell och pensionat i gamla Rättvik.

När turismen började komma till Rättvik vid förra sekelskiftet, byggdes tre mycket pampiga hotell som idag alla tre är borta. Det intressanta var att det var tre företagsamma kvinnor som startade och drev verksamheten.

Järnvägen kom till Rättvik 1890 och med den turisterna. 1894 byggdes Turist-hotellet  i anslutning till järnvägsstationen. 1896 tillkom ytterligare en byggnad som kallades Engelska hotellet.

Engelska Hotellet närmast och Turisthotellet längst bort. Tänk att det sett ut så en gång i tiden nere vid järnvägsstation! 

Detta är kvinnan bakom dessa pampiga byggnader, Wilhelmina Skogh. Efter Rättvik blev hon direktris för Grand Hotell i Stockholm och lät bygga Hotell Foresta på Lidingö. 

Borta i Sjurberg byggdes Hotell Siljansborg 1909. Britt Arpi är kvinnan som förknippas med det hotellet. Dit kom välbeställda personer som kända skådespelare, arkitekter, konstnärer och inte minst medlemmar ur kungafamiljen.

Persborg byggdes 1903-06 under ledning av Hilda Rehnström, majorskan kallad.

Alla dessa hotell gick ett sorgligt öde till mötes. Turisthotellet revs 1968, Engelska hotellet brann 1945 och istället byggde OK ett hotell i tegel. Siljansborg revs 1968. Hotellet hade blivit omodernt och med bilismens intåg blev turismen mer rörlig. Persborg brann 2 gånger, sista gången 1979 då allt brann ner.
Lennart övergick från de stora hotellen till att visa bilder på andra mindre hotell och pensionat i Rättvik och Vikarbyn. Många i publiken kom ihåg och kunde till och med identifiera en del personer på bild.Lennart fick en vårbukett som tack för sitt engagerade och intressanta berättande.
Sedan gick vi alla ut i vårsolen men fick ta det väldigt försiktigt på ishalkan. 

Text: Anne Höglin
Foto: Rättviks Bildarkiv och Åke Rohdin