Arne Bjernulf

SPF hade besök av ett levande uppslagsverk på det senaste månadsmötet. Det är fantastiskt att lyssna på Arne Bjernulf när han berättar och visar bilder om människor och natur i Rättviks Finnmark.

 • Arne Bjernulf med boken han skrivit om Rättviks finnar.
 • Kören inledde fint som vanligt
 • Vi hjälpte kören att locka fram våren genom att sjunga "Vintern ra"
 • Flottning i Ore Älv
 • Kolning
 • Kaffe och lotter hör till. Här har Lena Fant dragit en vinstlott
 • Bosse Bjerner tackar Arne för hans uppskattade framförande
 • Arne Bjernulf med boken han skrivit om Rättviks finnar.
 • Kören inledde fint som vanligt
 • Vi hjälpte kören att locka fram våren genom att sjunga "Vintern ra"
 • Flottning i Ore Älv
 • Kolning
 • Kaffe och lotter hör till. Här har Lena Fant dragit en vinstlott
 • Bosse Bjerner tackar Arne för hans uppskattade framförande

Blixtsnabbt får han fram namn på personer, årtal, platser med udda namn, redskap, naturbeskrivningar, osv. Allt är skildrat med stor inlevelse, antingen det gäller kolning, jakt, flottning eller hur människor levde.
Finnarna kom till Sverige under 1500- och 1600-talet. Även om Finland hörde till Sverige rådde fattigdom och hårt förtryck i Finland, men i Sverige var de välkomna. De levde av svedjebruk och sådde tvåårig råg i svedjorna. Andra året kunde den bli 2 meter hög. De var också duktiga slöjdare och gjorde halmskor, näverarbeten, knivar, skäror m.m.
Arne kom också in på dalmåleriet och berättade om många dalmålare och deras verk. Det blev också en hel del om våra äldre kända spelmän.
En intressant upplysning var avslutningsvis att vi i dagsläget har ca 75 björnar och ca 20 vargar inom Rättviks kommun.
Vi tackade Arne för hans spännande och engagerade berättelser med en lång applåd. Det är tur att han har skrivit böcker så att hans otroliga kunskaper bevaras!

Lite föreningsinformation:

 • Agnetha Wallander och Lotta Skalme berättade om bussresan till Fågelsjö den 1 juni. Sista anmälningsdag är 2 maj.
 • Ulla Darke startar stavgång nu på torsdag den 20 april kl. 14.00 längs hälsospåret. Samling vid Resecentrum. Fyra torsdagar är inplanerade och det går även bra utan stavar!