Om föreningen

SPF Rättviksringen är en lokalförening av Sveriges Pensionärsförbund (SPF). Som en del av Förbundet strävar vi efter att bevaka dina rättigheter som pensionär på såväl riksplanet som på det lokala planet.

Vi välkomnar alla seniorer inom Rättvik, samt deras maka/make eller sambo. Vi strävar efter att ordna innehållsrik och meningsfylld verksamhet för våra medlemmar.

Som medlem får du delta i studiebesök, studiecirklar, resor och utflykter. Varje månad ordnas ett månadsmöte med föredrag och underhållning, se "Aktiviteter". För tid och plats för våra månadsmöten, se anslag på Konsum och Hemköp i Rättvik, Hellströms i Vikarbyn och vårt programblad. Du får nya vänner, trivsel och gemenskap i en meningsfylld sysselsättning.

Med medlemskapet följer t.ex.:
·Möjlighet att påverka de viktiga äldrefrågorna.
·Möjlighet att teckna en förmånlig olycksfalls- och livförsäkring.
·Mötesförsäkring, en olycksfallsförsäkring som gäller under SPF mötet.
·Ett medlemskort som ger rabatt på allt från energi till resor och tidningar.
·Medlemstidningen Veteranen nio gånger om året (värde 270 kronor).
·Idrottstävlingar och motionsaktiviteter.
·Medlemskap i en lokalförening som ger många möjligheter till en mängd aktiviteter, resor, föredrag, idrott och samvaro.
·Väntjänstverksamhet
Detta får du för medlemsavgiften 250 kr/år.
Föreningens bankgiro hos Swedbank är 5170-2892