Styrelsen

Åsa Björklund

Styrelsen ordförande

Odd Jansson

Styrelsen kassör

Jaan Roosaar

Styrelsen ledamot

Sara Hedman

Styrelsen ledamot

Clemens Törnqvist

Styrelsen ledamot

Yvonne Clarstedt

Styrelsen sekreterare,Styrelsen ledamot

Anders Barth

Styrelsen vice ordförande,Styrelsen vice ordförande