Styrelsen

Personbilden är ej tillgänglig.

Åsa Björklund

Styrelsen ordförande

Personbilden är ej tillgänglig.

Anders Barth

Styrelsen vice ordförande, Styrelsen kassör

Personbilden är ej tillgänglig.

Clemens Törnqvist

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Jaan Roosaar

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Sara Hedman

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Yvonne Clarstedt

Styrelsen sekreterare