Ny SPF-app

Distriktsstyrelsen i Dalarna har köpt in en app som gäller för alla föreningar i distriktet.