Tappra SPF:are på besök vid Gruvberget i Östergrav sept. 2021

I regn, som avtog, besökte 12 medlemmar gruvområdet.

Marianne Eriksson guidade med stor kunskap de vetgiriga med utförlig information. Besöket inleddes med besök i en gruvgång, ca 40 meter lång.

Vandringen fortsatte i mycket kuperad terräng till de daggruvor som låg på höjden. Någon var vattenfylld, inga gruvhål var inhägnade.

Från en gruva, kallad smågruvorna, (bilden ovan) fanns en grävd väg för att transportera material. Vägen var ca 4 meter djup, som en ravin. Sträckte sig ca 60 meter tills det blev jämnare mark. Vilket arbete som en gång utförts i området! Järn och koppar utvanns ur berget.Flera gruvor har funnits inom kommunen. I Silverberg i Boda t.o.m. en silvergruva. Vid hästhagarna vid Österängarna finns dokument om inmutning av en guldgruva.
Springkällan är uppkommen efter oljeletning. Kalkbrytning är en annan aktivitet inom kommunen som vittnar om tillvarandetagandet av naturtillgångar under mark. Stenbrott en annan aktivitet.
Rundvandringen avslutades med välbehövlig fikapaus och mycket nöjda deltagare.

Stort tack till Odd Jansson som fotade och berättade!