Årets första månadsmöte

Tisdag 21 januari kommer Anders Barth att berätta och visa hur man släktforskar.
Ny plats blir Rättviksparken.

Anledningen är att Församlingshemmet ska byggas om.
Tiden är som vanligt klockan 13.00. 
Den som önskar skjuts kontakta Jaan Roosaar 070-851 71 72.
Bilar utgår från församlingshemmet ca 12.30.
Som vanligt blir det körsång, kaffe, lotteri och information.