Träff för nya medlemmar

Torsdag 10 oktober kl. 14.00. Vi inbjuder alla nya medlemmar och alla som vill veta mer om SPF till en informationsträff med kaffe på Fricks.

Vår idé är att alla medlemmar ska ha möjlighet att engagera sig på olika sätt. Kan du tänka dig att så småningom vara med och arrangera resor och program, fester och aktiviteter, kurser/cirklar, vara med i kaffekommittén, åta dig ett styrelseuppdrag etc.?