Programändring

Den 19 november kommer Christer Bergin och berättar och visar bilder om fotografer i Rättvik och Boda

Som de flesta av er säkert vet finns tragiskt nog inte längre Sid Jansson bland oss. Hans program om Mörksuggan måste därför utgå.