Informationsträff för nya medlemmar

Torsdagen den 14 mars kl. 14.00 inbjuder vi alla nya medlemmar, samt de som vill veta mer om SPF till en ...

informationsträff med kaffe på Fricks. Ni är alla välkomna!