E-faktura

Alla medlemmar kan nu gå in på sin bank, kontor eller internetbanken, och anmäla sig

för E-faktura.

Ange SPF Seniorerna som mottagare. Bankkontoret hjälper dig. På internetbanken följer du anvisningarna. Nästa gång du får faktura från SPF Seniorerna kommer den som E-faktura. Du slipper pappersfaktura. Uppstår det svårigheter be ditt bank-kontor om hjälp.

Hälsningar
SPF seniorerna Rättviksringen