Vad är KPR och vad gör dom?

Lotta Skalme berättar:
KPR står för Kommunala PensionärsRådet. SPF Rättviksringen har två representanter: Lotta Skalme och Bosse Bjerner. Möte hålls några gånger per år.

Från pensionärssidan finns representanter för SPF Rättviksringen, SPF Ore, SKPF och PRO.
Från kommunen deltar en från Kommunledningen, Förvaltningschefen, Vårdcentralchef, Anhörigsamordnare, Landstinget. Det kan vara lite olika personer med olika uppgifter.

Pensionärsföreningarna får information hur det är på Vårdcentralen (bemanningen), information från Kommunledningen och om det är något nytt på gång som kan beröra pensionärer och annat som kan vara aktuellt. Vi har också möjlighet att ta upp frågor, som vi vill påverka.

På senaste mötet som var strax före valet pratade Fredrik Ollén från kommunledningen om det kommande valet och berättade att det finns ca 9000 röstberättigade i Rättvik. Förra valet röstade ca 7500 personer. Det som var nytt för i år var att det finns ett Landsbygdsparti och att MP inte ställde upp i kommunalvalet.

Från Landstinget berättades Britt-Marie Essel vad Landstinget satsar på framåt:
Skrota väntetider, patienten ska direkt få ett besked om/när de ska få behandling.
Bättre vård av sköra människor i hemmet.
Mobilt vårdteam har testats och slagit väl ut (inte prövat i Rättvik). Nu vill vi ha det i hela länet.
Satsa på hälsorum i glesbygd, vi börjar med Furudal sedan tar vi arbetet vidare på fler mindre orter. Klart med Lokal i Furudal men oklart om bemanningen.
Förstärka ambulanssjukvården i hela länet. Det gäller Borlänge, Ludvika och dagtid i Mora. Det har inget med den förlorade ambulansen i Rättvik att göra.
Frågan om ambulansen har återigen blivit en het fråga i kommunen.

Flera av dessa frågor är inte beslutade utan det är frågor som man jobbar med.

Våld i hemmet är också en fråga som diskuteras.