Hallå alla körsångare!

Tisdag 4 september kl. 10.00 kör vi igång igen i Missionskyrkan!

Vi ska öva till medlemsmötet den 18 september och till den stora körstämman i Falun den 21 oktober.
Väl mött både gamla och nya sångare hälsar körledare Eva