Körstämman i Falun

Vår kör Stämbandet deltog i körstämman i Kristinehallen i Falun söndag 21 oktober. Stämman äger rum vartannat år och i år var nionde gången.

Bilden: Körerna samlas för att öva tillsammans i flera timmar. 

Det var en mäktig känsla att sjunga tillsammans med ca 120 körsångare fördelade på 5 körer varav fyra från Dalarna och en från Sandviken. Vi kan känna oss glada och stolta i SPF Rättviksringen över att vi har en egen kör!