Utträde och avregistrering av medlem

Utträde och avregistrering av medlem

Något att tänka på vid utträde och avregistrering av medlem som vill lämna föreningen och har tecknat livförsäkring.

  1. Påminn den försäkrade både skriftligt och muntligt om att han/hon har en tecknad livförsäkring och att denna då avslutas.
  2. Medlem som går ur föreningen blir alltså automatiskt av med sin livförsäkring - registeransvarig på förening bör då sända information till förbundet kansli med fullständigt personnr.
  3. Förbundet registrerar informationen från er och sänder den till Skandia för avregistrering.

När ni sänder den skriftliga påminnelsen till medlem så  ta då gärna med denna text:

När upphör livförsäkringen att gälla ?

  • Livförsäkringen gäller så länge du betalar premien samt årsavgiften till föreningen. Betalas inte försäkringen i rätt tid har Skandia rätt att säga upp försäkringen.
  • Betalas inte årsavgiften har föreningen rätt att säga upp ditt medlemskap. Försäkringen upphör då också automatiskt om gruppavtalet upphör.

Uppdrag i föreningen

  • Om en person med förtroendeuppdrag ska flytta eller utträda ur föreningen så måste uppdragen avslutas innan flytt till ny förening eller utträde görs.
  • Om man inte kan göra det själv, så kan Distriktet hjälpa till.
  • När man tagit bort uppdrag kan det ta något dygn innan de försvinner från hemsidan.