Digitala möten och tjänster

Allmänt

I samband med Coronavirusets utbrott uppstod ett behov att använda Digitala möten/tjänster som en del i att minska smittspridningen. För många äldre så kan digitala tjänster också vara ett sätt att minska känslan av isolering och få vardagen att fungera lite bättre.

Jag har tittat på lite olika alternativ, jämfört för- och nackdelar mellan verktyg och hoppas det jag sammanställt ska förenkla och vara till nytta.
De områden jag tittat på är Digitala tjänster, Videosamtal, Videomöten och Fjärrsupport.

Urvalskriterier: Verktygen ska vara gratis, helst på svenska, enkla att komma igång med och använda för våra medlemmar och fungera på alla plattformar. Urvalet är naturligtvis mitt eget men ska förhoppningsvis "göra skillnad".