SeniorEvent Lund 12/4 Kristianstad 14/4

  • 11 april 2018

Ronnie Hellström föreläser på båda mässorna. Lennie Norman underhåller i Lund och Bodil Jönsson föreläser i Kristianstad. SPF:s lokalföreningar har en monter på respektive ort.

Flyer Stadshallen Lund  12 april 2018

Flyer Yllan Kristianstad 14 april 2018

Reservation för ändringar i programmet

Scenprogram Kristianstad

Yllan 14/4

10.30 Invigning av mässan
Mässans moderator, Peppe Eng, hälsar välkommen.

10.40 Samtal med pensionärsorganisationerna

11.00 Soflin Pharma - Åldersförändringar i gula fläcken
Åldersförändringar i gula fläcken, s k torr makuladegeneration, är den
vanligaste orsaken till bestående synnedsättning hos äldre i västvärlden. Nya vetenskapliga
rön presenteras.

11.20 Ronnie Hellström - Bäst i världen
Ronnie Hellström var under karriären en svensk fotbollsmålvakt på landslagsnivå som vann
Guldbollen två gånger om och var proffs i Tyskland under tio års tid. Till mässan kommer
Ronnie för att berätta om karriären och sin bok "Ronnie - bäst i världen".

11.50 Liberalerna - Förebyggande hembesök till seniorer för ett hälsosamt och
oberoende åldrande
Albert Westergren, professor i omvårdnad, forskningschef Forskningsplattformen för Hälsa i
Samverkan, Högskolan Kristianstad, föreläser.

12.20 Paus

12.40 Kristdemokraterna

13.00 Vad har du i din levnadsväska?
Anna-Karin Ehdwall, verksamhetsutvecklare på Vardaga, föreläser.

13.20 Centerpartiet - En grön seniorpolitik för framtiden

13.40 Söderberg & Partners
Intervju med rådgivare från Söderberg & Partners.

14.00 Bodil Jönsson

15.00 Soflin Pharma - Åldersförändringar i gula fläcken
Åldersförändringar i gula fläcken, s k torr makuladegeneration, är den
vanligaste orsaken till bestående synnedsättning hos äldre i västvärlden. Nya vetenskapliga
rön presenteras.

Med reservation för ändringar

Publicerades: 11 april 2018 Uppdaterades: 11 april 2018