Bli medlem

Alla som har rätt till pension av något slag, samt den som är gift eller sambo med en medlem, kan bli medlem i SPF Seniorerna.

Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan till SPF Seniorerna Rengen. Ditt medlemskap börjar gälla när du betalat medlemsavgiften.

Medlemsförsäkring
Du som är ny medlem och fyllt 60 år men inte 70 år och är bosatt och folkbokförd i Sverige anmäls genom ditt medlemskap automatiskt av SPF Seniorerna till medlemsförsäkringen (s.k. reservationsanslutning). De första tre månaderna är kostnadsfria. Du kommer att få mer information i ett brev från Skandia. Om du är nöjd med försäkringsskyddet behöver du inte göra någonting och börjar då betala din försäkring efter den kostnadsfria perioden. Medlemsförsäkringen är frivillig och du har möjlighet att tacka nej till fortsatt försäkringsskydd efter de tre kostnadsfria månaderna.

Du som är ny medlem och inte fyllt 60 år eller fyllt 70 år och är bosatt och folkbokförd i Sverige kommer att få ett erbjudande om att teckna olycksfallsförsäkring från Skandia. De första tre månaderna är kostnadsfria.


Klicka här för information om SPF Seniorernas hantering av personuppgifter
Närmaste förening föreslås via ditt postnummer
 
 
Årlig medlemsavgift: 250kr
Ingen förening matchade på ditt postnummer