Verksamhetsberättelse

SPF Seniorerna Rengen, Verksamhetsberättelse för år 2022.

Medlemsutveckling

Vid årets början var medlemsantalet 130 och vid årets slut 126.

Under året har vi fått en ny medlem.

Under året har följande medlemmar i föreningen avlidit.

Lars Hakegård Brokind

Peter Jydemand Linköping

Rune Nelsén Rimforsa

 


Styrelsen

Styrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden samt ett konstituerande sammanträde som var direkt efter årsmötet i Vårdnäs Församlingshem. Styrelsens sammanträden har varit en gång på telefon och en gång på Golfresturangen i Vesterby. Övriga sammanträden har varit hemma hos Barbro André i Brokind.

 


Månadsmöten och övriga arrangemang

På grund av pandemin har verksamheten anpassats efter myndigheternas direktiv. Vi har under början av året inte träffats.

Föreningen har haft 6 månadsmöten under året plus ett årsmöte samt en resa. Vi har även ätit lunch gemensamt vid två tillfällen. Årsmötet ägde rum 16 mars i Vårdnäs Församlingshem. Stadgeenliga förhandlingar genomfördes med Hans Pettersson som ordförande och Tommy Karlsson som sekreterare. Vid varje möte har cirka 40 medlemmar deltagit. Mötena har ägt rum följande tider.

2/3 Lunch på Liljeholmens Folkhögskola

16/3 Årsmöte i Vårdnäs Församlingshem

20/4 Månadsmöte i Vårdnäs Församlingshem Berit och Hans Eneroth sjöng och berättade.

18/5 Bussresa till Vadstena med guidning och lunch.

17/8 Månadsmöte. Sillsexa i Vårdnäs Hembygdsgård med musikunderhållning. SPF Kinda var inbjudna.

30/8 Lunch på Golfresturangen i Vesterby.

21/9 Månadsmöte i Tignemåla Skola. Inger Falk visade och berättade.

19/10 Månadsmöte i Vårdnäs Församlingshem. Gudrid Hansen berättade och läste ur sina böcker.

16/11 Månadsmöte i Vårdnäs Församlingshem. Lars Göran Hall underhöll med nyckelharpa och berättelser.

14/12 Månadsmöte. Jullunch på Vårdnäs Stiftsgård. Else-Marie Peterson och Claes-Göran Dahlqvist spelade och sjöng.

 

 

 

Styrelse

Ordförande Kjell Holmström

Vice ordförande Tommy Karlsson

Sekreterare Jane Karlsson

Kassör Barbro André

Ledamot Liane Ringh

Suppleant Maj-Lis Svensson

Suppleant Ingemar Fager

 


Områdesansvariga

Ansvarig hemsida Tommy Karlsson

Medlemsregisteransvarig Tommy Karlsson

Reseansvarig Barbro André

Studieansvarig Kjell Holmström

Trafikansvarig Roland Nilsson

Lotteriansvarig Else-Marie och Hans Petersson

 


Revisorer

Kim Svensson och Hans Petersson

Revisorssuppleant

Roland Nilsson

Representanter till Linköpingskretsen

Kjell Holmström

Valberedning

Per-Olov Alm, Inger Falk och Britt-Marie Gunnarsson.

Ombud till distriktsstämman

På distriktsstämman deltog Kjell Holmström och Per-Olov Alm.

 


Träningshuset

Föreningen har en tid på Träningshuset i Rimforsa. Under året har det inte varit någon som tränat på grund av pandemin.

 


Boule

Föreningen deltar i Boule spel i Rimforsa tillsammans med Rimforsa PRO.

 


Föreningsutbyten

Föreningen har varit representerad på ordförandekonferensen och Linköpingskretsens möten.

På vår sillsexa och på andra aktiviteter har medlemmar från andra SPF föreningar deltagit.

 

 

 

 


Vårdnäs den 9 januari 2023

 


Styrelsen för SPF Seniorerna Rengen

 

 

 

 


Kjell Holmström Tommy Karlsson Jane Karlsson

 

 

 

 


Barbro André Liane Ringh