Kallelse

Årsmöte för SPF Rengen Linköping äger rum 15/2 klockan 14.00 i Vårdnäs Församlingshem.