2019

2019

Onsdagen den 9/1 Styrelsemöte hos Barbro André i Brokind

 

Onsdag 16 jan 2019

Månadsmöte Vårdnäs Församlingshem. Carl-Jan Kälevall kåserade kring gamla tider i vårt område.

 

Måndagen den 4/2 Styrelsemöte hos Barbro André i Brokind.

 

Onsdag 20 feb
Årsmöte i Vårdnäs Församlingshem. Heminstruktörer från Linköpings kommun berättar om hjälpmedel m.m. angående hörsel och syn.

 

Onsdag 20 feb konstituerande styrelsemöte i Vårdnäs Församlingshem

 

Onsdag 13 mars styrelsemöte hos Barbro André i Brokind.

 

Onsdag 20 mars

Månadsmöte Vårdnäs Församlingshem. Senior-shopen från Vadstena var där. De visade och sålde kläder.

 

Tisdag 3 april Kinda-Ydre Sparbank anordnade utbildning i digital bank för nybörjare i Rimforsa, där SPF Rengen var inbjudna.

 

Måndag 8 april styrelsemöte hos Barbro André i Brokind.

 

Måndag 15 april extra styrelsemöte hos Barbro André i Brokind.

 

Onsdag 17 april

Månadsmöte Vårdnäs Församlingshem. Louise Ridderström från Louise Matupplevelse talade om "mat för livet".

 

Onsdag 24 apr

Studiebesök i Domkyrkan med guide.

 

Onsdag 8 maj styrelsemöte på Stiftsgården Vårdnäs.

 

Onsdag 15 maj

Månadsmöte Vårdnäs Församlingshem. Sångunderhållning. Kaffe och landgång serverades.

 

Tisdag 11 juni

Vi besökte SPF Kinda i Höganlid och fick mat och blev underhållna.

 

Söndag 21 juli

Allsångskväll i Hembygsgården i sammarbete med Vårdnäs Hembygdsförening.

 

Onsdag 31 juli styrelsemöte hos Barbro André i Brokind.

 

Onsdag 7/8 "Sillsexa" i Vårdnäs Hembygdsgård kl 14.00. Vi hade bjudit in SPF
Seniorerna Kinda. För underhållningen svarade BoB, Björn och Bertil. Det var
dragspel, gitarr och sång.Vi var ca. 90 personer.

 

Onsdag 4 september gjorde vi en resa till Lantbruksmuséet i Ljusfallshammar  Resan gick med buss. Vi var ca. 35 deltagare, varav ca. 15 från SPF Kinda.

 

Måndag 9 september styrelsemöte hos Roland Nilsson i Bestorp.

 

Onsdag 18/9. Månadsmöte i Vårdnäs Församlingshem kl 14.00. Per-Olov Alm guidade i Vårdnäs kyrka. Kaffe och smörgås serverades. 

 

Onsdag 9 oktober styrelsemöte på Stiftsgården i Vårdnäs.

 

Onsdag 16/10. Månadsmöte i Vårdnäs Församlingshem kl 14.00. Peder Claesson
talade om Albert Engström, Kolingen och andra gubbar. Kaffe och smörgås serverades.

 

Onsdag 13 november styrelsemöte hos Barbro André i Brokind.

 

Onsdag 20/11. Månadsmöte i Vårdnäs Församlingshem kl 14.00. Information från
Folktandvården Region Östergötland, om munhälsa för äldre. Därefter sjöng och spelade Göran Häggström. Kaffe och smörgås serverades.

 

Onsdag 11 december styrelsemöte hos Barbro André i Brokind.

 

Onsdag 18/12. Jullunch på Vårdnäs Stiftsgård kl 14.00. SPF Rengens egen kör "Spillran" sjöng julsånger.