Verksamhetsberättelse

SPF Seniorerna Rengen, verksamhetsberättelse för år 2016.


Medlemsutveckling
Vid årets början var medlemsantalet 151 och vid årets slut 138, Under året har 1 ny medlem tillkommit.
Avregistrerade, (Har lämnat föreningen) 10 st. Under året har 4 medlemmar avlidit, nämligen Ragnar Mattsson, Birgit Mattsson, Kenne Danielsson och Hans-Åke Carlsson.


Styrelsen
Styrelsen har haft 10 st. protokollförda sammanträden samt ett konstituerande sammanträde som var direkt efter årsmötet i Skeda församlingsgård. Styrelsemötena har varit i Sundsmåla gård med undantag av sammanträdet i augusti som var hos Laila och Roland i Bestorp.


Månadsmöten och övriga arrangemang
Föreningen har haft nio månadsmöten under året plus ett årsmöte. Årsmötet ägde rum 17 februari i Skeda församlingsgård. Stadgeenliga förhandlingar genomfördes med Lennart Johansson som ordförande och Per-Olov Alm som sekreterare. Rengenkören underhöll och Sivs Catering stod för uppskattad lunch. Lördagen den 28 maj kl. 07.00 gökotta i Hembygdsgården i Vårdnäs. Till sillsexan 18 augusti i Vårdnäs hembygdsgård var SPF Kinda inbjudna. Musikgruppen Tonika stod för underhållningen och Sivs Catering hade ordnat maten.


Styrelse
Ordförande Roland Nilsson
V. ordförande Tommy Karlsson
Kassör Rune Pettersson
V. kassör Jan Lundqvist
Sekreterare Ulla-Britt Hammar
V. sekreterare Arne Pettersson
Medlemssekreterare Laila Nilsson
Ledamöter Donald Hammar


Arbetsutskott
Roland Nilsson, Tommy Karlsson, Rune Pettersson och Ulla-Britt Hammar.


Områdesansvariga
Resor Vakant
Studieombud Roland Nilsson
Trafikombud Roland Nilsson
Friskvård Vakant
Läkemedel Ludde Karlsson
Lotterier Flinka Händer


Revisorer
Kim Svensson och Lennart Svensson, Tuna.
Revisorssuppleant
Barbro André


Representanter till Linköpingskretsen
Ordinarie Roland Nilsson
Suppleant Ulla-Britt Hammar


Valberedning
Sten-Erik Stenberg (sammankallande), Barbro André och Per-Olov Alm.


Ombud till distriktsstämman
Lennart Johansson och Henry Svensson utsågs att jämte v. ordföranden (Tommy Karlsson) representera föreningen på distriktsstämman.


Programkommitté
Ludde Karlsson, Kristina Stenberg och Roland Nilsson.


Värdinnor/värdar
Skeda Kerstin och Lennart Johansson
Gunvor och Lennart Svensson
Harriet och Arne Pettersson
Vårdnäs Sune Andersson
Maj-Lis och Henry Svensson
Kristina och Sten-Erik Stenberg
Rimforsa Maja Frode
Anna-Britt Samuelsson
Birgitta Brolin
Ludde Karlsson

Rengenkören
Bestod vid årets slut av ca 20 medlemmar. Körledare har varit Anne Gustavsson Jarl. Kören har stått för underhållningen på föreningens årsmöte, vårfest och julfest. Kören har vid fyra tillfällen medverkat på olika arrangemang utanför föreningen vid Trivselkafé i Vårdnäs Församlingshem samt två gånger på Servicehus och sjungit för gästerna.

Gökotta
Årets gökotta genomfördes 28 maj. Vi samlades i arla morgonstund i Hembygdsgården Vårdnäs. Med fyllda kaffekorgar samlades ett tiotal medlemmar som dock inte fick höra göken men hade en trevlig stund tillsammans i denna fantastiskt fina natur.


Föreningsutbyten
7 juni var vi inbjudna till "Sommarfest" i Höganlid, Hycklinge av SPF Seniorerna Kinda. 42 medlemmar från SPF Rengen åkte med CG Buss till Höganlid där vi bjöds på god mat fantastisk underhållning och trivsam samvaro i glada vänners lag. Bussen var sponsrad av vår förening.

"Flinka Händer"
Flinka händer har under året svarat för lotteriförsäljningen på våra månadsmöten. Den 20 april kl. 19.00 på månadsmötet i Vårdnäs Församlingshem var Vårdnäs Hembygdsförening och Församlingen inbjudna. Historieprofessorn Kalle Bäck berättade om ett livsöde under rubriken "Gustava Nilsdotters livsöde på Trehörna Säteri". Det serverades kaffe, smörgås och kaka. Flinka händer svarade också för lottförsäljningen. Behållningen blev god och gav ett betydande överskott till föreningens kassa.


Föreningen har varit representerad på distriktsstämman i Linköping, ordförandekonferensen till Mariehamn och Linköpingskretsens möten.


Tack till Siv´s Catering, som under året stått för god mat och dryck vid våra sammankomster.


Tack till Anne Gustavsson Jarl som kämpat med och utvecklat kören.


Tack till alla medlemmar, som på olika sätt bidragit till föreningens verksamhet och deltagit på våra månadsmöten och arrangemang.

Bestorp 2 januari 2017

Styrelsen för SPF Seniorerna Rengen

Roland Nilsson Tommy Karlsson Rune Pettersson

Ulla-Britt Hammar Jan Lundqvist Arne Pettersson

Laila Nilsson Donald Hammar