Kallelse

Årsmötet för SPF Rengen äger rum 220216 klockan 14.00 i Vårdnäs Församlingshem. Föreningen bjuder på förtäring.