Kallelse

Årsmötet för SPF Rengen äger rum 220316 klockan 14.00 i Vårdnäs Församlingshem.