Verksamhetsberättelse

SPF Seniorerna Rengen, Verksamhetsberättelse för år 2020.
Medlemsutveckling
Vid årets början var medlemsantalet 121 och vid årets slut 119.
Under året har 3 medlemmar avlidit. Det är Elsie Karlsson från Rimforsa, Monica Solnevik och Elsie Karlsson från Linköping.

Styrelsen
Styrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden samt ett konstituerande sammanträde som var direkt efter årsmötet i Vårdnäs Församlingshem. Styrelsemötena har varit hemma hos Barbro André och i Vårdnäs Församlingshem.

Månadsmöten och övriga arrangemang
På grund av pandemin har verksamheten anpassats efter myndigheternas direktiv. Vi har under stor del av året haft träffar utomhus, i stället för att ha vanliga månadsmöten.
Föreningen har haft 8 möten under året plus ett årsmöte. Årsmötet ägde rum 19 februari i Vårdnäs Församlingshem. Stadgeenliga förhandlingar genomfördes med Hans Pettersson som ordförande och Jane Karlsson som sekreterare. Vid varje möte har cirka 20 till 40 medlemmar deltagit. Mötena har ägt rum följande tider.
15/1 Månadsmöte i Vårdnäs Församlingshem. Barbro André berättade om sin resa till Guatemala och Leif Ireskog berättade om "Säkerhet i samband med digital bank".
19/2 Årsmöte i Vårdnäs Församlingshem. Lasse och Göran underhöll.
20/5 Möte utomhus hos Kim och Uno Svensson. De visade sin tulpanodling.
3/6 Möte utomhus vid Hallsta Ängar. Håkan Holgersson berättade om ängen och dess tillkomst.
17/6 Möte utomhus i Vårdnäs Hembygdspark. Veine Edman berättade om parken.
19/8 Möte utomhus i Bjärka Säby. Barbro André berättade om slottets historia.
16/9 Möte utomhus i Viggeby Naturreservat. Anita Ogenvik berättade om Viggeby.
21/10 Möte utomhus i Vårdnäs Hembygdspark. Inga-Lena och Ingvar Holm berättade om Brokinds Idrottshall.
18/11 Möte utomhus i Vårdnäs Hembygdspark. Arne Pettersson, P-O Gustavsson och Maj Ideskär underhöll med dragspelsmusik.

Styrelse
Ordförande Kjell Holmström
Vice ordförande Tommy Karlsson
Sekreterare Jane Karlsson
Kassör Barbro André
Ledamot Per-Olof Alm
Roland Nilsson har varit adjungerad i styrelsen.

Områdesansvariga
Ansvarig hemsida Tommy Karlsson
Medlemsregisteransvarig Tommy Karlsson
Reseansvarig Roland Nilsson
Studieansvarig Roland Nilsson
Trafikansvarig Roland Nilsson
Lotteriansvarig Else-Marie och Hans Pettersson

Revisorer
Kim Svensson och Hans Pettersson
Revisorssuppleant
Roland Nilsson
Representanter till Linköpingskretsen
Kjell Holmström
Valberedning
Else-Marie Pettersson (sammankallande) och Maj-Lis Svensson.
Ombud till distriktsstämman
Distriktsstämman blev inställd. Kjell Holmström och Tommy Karlsson var utsedda som ombud.

Träningshuset
Föreningen har en tid på Träningshuset i Rimforsa där några medlemmar deltar.

Boule
Föreningen deltar i Boule spel i Rimforsa tillsammans med Rimforsa PRO.

Föreningsutbyten
Föreningen har av Östgötadistriktet tilldelats utmärkelsen Årets Förening 2019.
Föreningen har varit representerad på ordförandekonferensen och Linköpingskretsens möten.

Vårdnäs 11 januari 2021

Styrelsen för SPF Seniorerna Rengen

Kjell Holmström Tommy Karlsson Jane Karlsson

Barbro André Per-Olof Alm